Friday, October 13, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Long An 13/10/2023

Thông tin Giá Thủy Sản LONG AN ✅ Giá cá tra thịt, cá tra giống, cá trê vàng, cá lóc, tôm thẻ, tôm sú, ếch thịt... Giá tham khảo các mặt hàng thủy sản chủ yếu ở Long An cập nhật ngày 13/10/2023.
Thị trường Giá Thủy Sản tại Long An hôm nay?

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN LONG AN 13/10/2023

  • Cập nhật Giá Thủy Sản Long An ngày 13/10/2023 
  • Thị trường Giá Thủy Sản tại Long An 13/10/2023 
  • Giá Cá Tra thịt/giống Tân Hưng Tân Thạnh 13/10 
  • Cập nhật Giá Trê Vàng thịt ở Long An 13/10/2023 
  • Giá Ếch thịt 3-5 con/kg Long An ngày 13/10/2023 
  • Giá thu mua Tôm Thẻ, Tôm Sú Long An 13/10/2023

TỔNG HỢP TIN TỨC GIÁ THỦY SẢN THÁNG 10-2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts