Wednesday, October 11, 2023

Giá Cá Miền Đông 11/10/2023 (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương...)

Cập nhật Giá Cá hôm nay ngày 11/10/2023 tại khu vực các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ

Theo khảo sát, Giá Cá Lóc hôm nay 11/10/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá giảm còn 50-59.000 đồng/kg...

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ đang có giá từ 48.000-49.000 đồng/kg. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá giảm từ 33.000-35.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh cũng giảm nhẹ về mức 35.000 đồng/kg. Giá Cá Chép Đồng Nai, Bình Dương cũng giảm. Cá Trắm Cỏ ở Đồng Nai có giá ổn định 75.000-76.000 đồng/kg. Giá Ếch tăng nhẹ gần 40.000 đồng/kg.

Khô Cá Lóc ngon nắng tự nhiên | Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản Miền Tây

No comments:

Post a Comment

Popular Posts