Tuesday, October 17, 2023

Giá Thủy Sản khu vực Long An 17/10/2023

Thông tin Giá Thủy Sản LONG AN ✅ Giá cá tra thịt, cá tra giống, cá trê vàng, cá lóc, tôm thẻ, tôm sú, ếch thịt... Giá tham khảo các mặt hàng thủy sản chủ yếu ở Long An cập nhật ngày 17/10/2023.

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN LONG AN 17/10/2023

Giá Thủy Sản tại Long An hôm nay 17/10/2023 bao nhiêu?
  • Cập nhật Giá Thủy Sản Long An ngày 17/10/2023 
  • Thị trường Giá Thủy Sản tại Long An 17/10/2023 
  • Giá Cá Tra thịt/giống Tân Hưng Tân Thạnh 17/10 
  • Cập nhật Giá Trê Vàng thịt ở Long An 17/10/2023 
  • Giá Ếch thịt 3-5 con/kg Long An ngày 17/10/2023 
  • Giá thu mua Tôm Thẻ, Tôm Sú Long An 17/10/2023

TIN TỨC GIÁ TÔM THÁNG 10/2023

Giá Tôm Thẻ KKS + Oxy Long An

No comments:

Post a Comment

Popular Posts