Tuesday, October 17, 2023

Giá Cá Ếch Miền Đông Nam Bộ 17/10/2023

Cập nhật Giá Cá Ếch hôm nay ngày 17/10/2023 tại khu vực các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An...)

Theo ghi nhận, Giá Cá Lóc hôm nay 17/10/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá giảm còn 45.000-59.000 đồng/kg...

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ giá giảm nhẹ từ 47.000-48.000 đồng/kg. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá giảm từ 32.000-33.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh cũng giảm nhẹ về mức 33.000-35.000 đồng/kg. Giá Cá Chép Đồng Nai, Bình Dương ổn định khoảng 40.000-42.000 đồng/kg. Cá Trắm Cỏ ở Đồng Nai cũng có giá ổn định 75.000-76.000 đồng/kg. Giá Ếch tăng nhẹ gần 41.000 đồng/kg.

Khô Cá Lóc ngon nắng tự nhiên | Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản Miền Tây

No comments:

Post a Comment

Popular Posts