Saturday, November 4, 2023

Giá Thủy Sản Cà Mau cập nhật 04/11/2023

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 04.11.2023

Giá Thủy Sản cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng thủy sản (tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua Năm Căn, giá cá chình, cá bống tượng, cá lóc đồng, cá sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) khu vực Cà Mau hôm nay!

Bảng Giá Thủy Sản Cà Mau 4-11-2023

GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 4/11/2023


STT Mặt hàng Ngày cập nhật Quy cách ĐVT Giá (đồng) +/-
1 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 20 con/kg kg 157,000-162,000  
2 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 25 con/kg kg 141,000-146,000  +1.000
3 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 30 con/kg kg 134,000-139,000  +1.000
4 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 40 con/kg kg 112,000-117,000  
5 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 50 con/kg kg 101,000-106,000  
6 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 60 con/kg kg 97,000-102,000  
7 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 70 con/kg kg 96,000-101,000  
8 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 4/11/2023 100 con/kg kg 89,000-91,000  
9 Tôm thẻ chân trắng (ao đất) 4/11/2023 100 con/kg kg 88,000-90,000  
10 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 4/11/2023 20 con/kg kg 220,000-225,000  
11 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 4/11/2023 30 con/kg kg 145,000-150,000  
12 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 4/11/2023 40 con/kg kg 110,000-115,000  
13 Tôm thẻ chân trắng giống 4/11/2023 PL 12 con 102 - 108  
14 Tôm sú giống 4/11/2023 PL 15 con 30 - 50  
15 Cua yếm vuông (Năm Căn) 4/11/2023 Giá bán tại chợ kg 230,000-300,000  -30.000
16 Cua Y (Năm Căn) 4/11/2023 > 0,5 kg/con kg 230,000-300,000  -20.000
17 Cua gạch (Năm Căn) 4/11/2023 Giá bán tại chợ kg 350,000-400,000  -150.000
18 Cá chình 4/11/2023 >1kg/con kg 450,000-500,000  
19 Cá bống tượng 4/11/2023 >700g/con kg 450,000-500,000  
20 Cá lóc đồng 4/11/2023 > 0,5 kg/con kg 120,000-130,000  
21 Cá lóc đồng 4/11/2023 >1kg/con kg 140,000-160,000  
22 Cá sặc rằn 4/11/2023 >125g/con kg 32,000-62,000  


04/11/2023
Bên em đang cần thẻ 20c - 80c các tỉnh miền tây 
                               khu vực cà mau
             ☎️ 0948083993        Giá tham khảo
20c - 170/180  +- 10k              25c - 155/160    +- 5k
30c - 146         +- 2k                40c - 124          +- 1k
50c - 113          +- 500             60c - 106         +- 500
70c - 102          +- 300             80c - 98           +- 300
              lượng nhiều giá cả thoả thuận nhe ae


04/11/2023
Khu vực đầm dơi Cà Mau 
30c lớn giá tốt ll 0911 598 559

KỲ VỌNG TỪ NGÀY HỘI TÔM

Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023 (gọi tắt là Festival Tôm) là lễ hội lớn nhất về ngành hàng tôm, có quy mô cấp khu vực, được tỉnh Cà Mau lần đầu tiên đăng cai tổ chức. Sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng của ngành tôm và các sản phẩm OCOP của Cà Mau và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) đến với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế. Qua đó, tạo cơ hội thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, quảng bá thương hiệu, xúc tiến mở rộng thị trường đối với các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu tôm và các sản phẩm khác của Cà Mau nói riêng, vùng ÐBSCL nói chung...


The Shrimp Festival and One Commune, One Product (OCOP) Products Network Connection Forum will take place in the Cửu Long (Mekong) Delta province of Cà Mau on December 13-16, according to the provincial People’s Committee.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts