Friday, November 3, 2023

Cập nhật Giá Cá Tra hôm nay 03/11/2023 (Miền Tây)

Biến động Giá Cá Tra Cá Tra Thịt, Cá Tra Giống hôm nay 3/11/2023: Có khu vực tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với đà giảm hôm qua...

Thị trường Giá Cá Tra Thịt, Giá Cá Tra Giống 30-35 con/kg tại các vùng nuôi như:

  • Đồng Tháp (Hồng Ngự, Tân Hồng, Cao Lãnh): 30 con giá 27.000-29.000 đồng/kg
  • An Giang (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú): 30-35 con giá 27.000-28.000 đ/kg (lượng trên 10 tấn), tăng nhẹ 1.000 đồng/kg
  • Cần Thơ (Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh) 30 con giá 28.000 đồng/kg
  • Long An (Tân Hưng, Tân Thạnh): 30-35 con giá 27.000-28.000 đồng/kg
  • Tiền Giang (Cái Bè, Cai Lậy): 30 con giá 27.000-30.000 đồng/kg
  • Cập nhật Giá Cá Miền Bắc hôm nay 3/11/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts