Thursday, November 2, 2023

Giá Tôm Miền Tây tiếp tục xu hướng TĂNG 🦐 02/11/2023

Hôm nay 2/11/2023, theo ghi nhận Giá Tôm Thẻ tại khu vực các tỉnh ĐBSCLL tăng nhẹ các kích cỡ, Giá Tôm Sú giá tăng mạnh! Tuy nhiên các hộ dân lượng Tôm còn ít...

Bảng Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Thẻ Oxy, Tôm Sú Oxi thu mua các tỉnh Miền Tây

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú hôm nay khu vực Bạc Liêu

02/11/2023
Bên em đang cần thẻ khu vực cà mau size từ 20c-80c. Giá yêu thương 
20c 175-180+-5
25c 155-160+-3
30c 144 +-2
40c 123+-1
50c 112+-500
60c 105
70c 99+-300
80c 95+-300
Anh em liên hệ  Liêm 0899697082 giá yêu thương lượng nhìu thương lương mua tất cả các size từ 20 đến 200c

Bảng giá thu mua Tôm Thẻ Oxy KKS ưu tiên khu vực Thạnh Phú (Bến Tre)

Giá Tôm Thẻ Oxi KKS khu vực Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng 2/11/2023

02/11/2023
Bên em đang cần thẻ khu vực cà mau size từ 20c-80c. Giá yêu thương 
20c 175-180+-10
25c 155+-3
30c 142-145 +-2
40c 122+-1
50c 110-112+-500
60c 103+-300
70c 99+-300
80c 95+-300
Anh em liên hệ Cao 0945010568 giá yêu thương lượng nhìu thương lương 🦐🦐🦐 mua tất cả các size từ 20 đến 200c

02/11/2023
Sú hàng giao.   Thẻ ao đất.            Thẻ màu 
16 300+-10.   🌺  20c 185+-10.   100c 92+-200
20l250+ 5.  🌺     25c160+. 5.      150c 82+-200
20n230- 5.    🌺   30l 150+2.         200c70+-200
30l 170+2.         Thẻ ao bạt.             Thẻ luộc 
                           20c 180+-10.         50c 113+-500
                           25c 155+-5.            40c120+-1
                           30c  147+2
Em đang rất cần lượng sú do thiếu lượng bên em coi tôm dễ ai có ai lô em đẹp em trợ giá thêm nha em bao giá thị trường 0964856731

02/11/2023
Bên e đang cần thẻ khu vực cà mau size từ 20 con đến 60
20c 180+-10
25c 160+-5
30c 145+-2
40c 123+-1
50c 110+-500₫
60c 105+-300
Ace nào cần thì liên hệ với e 0933174783

Giá Tôm Thẻ ngày 2/11/2023 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An

No comments:

Post a Comment

Popular Posts