Thursday, November 2, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Tiền Giang hôm nay 02/11/2023

Thị trường Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 🐸 Giá Ếch thịt, Giá Cá Tra thịt/giống, Tôm Thẻ, Tôm Sú, Nghêu, Cá Trê Vàng, Cá Điêu Hồng,... Giá các mặt hàng thủy sản tại tỉnh Tiền Giang mới nhất 2/11/2023.


TỔNG HỢP GIÁ THỦY SẢN TIỀN GIANG 2/11/2023

  • Giá Thủy Sản Tiền Giang cập nhật ngày 2/11/2023
  • Thị trường Giá Thủy Sản ở Tiền Giang 2/11/2023
  • Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Tiền Giang ngày 2/11/23
  • Giá Tôm Sú tại Tiền Giang hôm nay ngày 2/11/2023
  • Giá Nghêu tại Gò Công Tiền Giang ngày 2/11/2023
  • Cập nhật Giá Cá Tra thịt & Cá Tra giống Tiền Giang 2/11/2023
  • Giá Cá Điêu Hồng (600gram-1kg) Tiền Giang 2/11/2023: 38.000-40.000 đồng/kg
  • Giá Cá Trê Vàng 33.000 đồng/kg, Ếch thịt Tiền Giang hôm nay 2/11/2023 40.000 đồng/kg

Giá Thủy Sản cập nhật mới nhất tháng 11.2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts