Tuesday, November 28, 2023

Lịch thời vụ nuôi các đối tượng Thủy Sản năm 2024 tại Phú Lộc (Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Công văn số 343/HD-PNN, ngày 13/10/2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) về việc hướng dẫn thời vụ nuôi các đối tượng thủy sản năm 2024. UBND xã Vinh Hiền xin thông báo lich thời vụ nuôi các đối tượng nuôi trồng thủy sản năm 2024 như sau:
Hướng dẫn thời vụ nuôi các đối tượng thủy sản năm 2024 tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

I. Đối với nuôi ao, hồ

1. Nuôi chuyên tôm

 • Cải tạo ao hồ: Từ ngày 10/01/2024
 • Thả giống: Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 30/4/2024
 • Thu hoạch: Trước ngày 30/8/2024

2. Nuôi xen ghép (tôm-cá-cua)

 • Cải tạo ao hồ: Từ ngày 02/01/2024
 • Thả giống: Từ ngày 12/01/2024 đến ngày 30/4/2024
 • Thu hoạch: Trước ngày 30/8/2024

3. Nuôi cá nước ngọt

 • Cải tạo ao hồ: Từ ngày 02/01/2024
 • Thả giống: Từ ngày 12/01/2024 đến ngày 30/4/2024
 • Thu hoạch: Trước ngày 30/8/2024

II. Đối với nuôi lồng

1. Nuôi lồng nước lợ

 • Chuẩn bị lồng bè: Từ ngày 10/01/2024
 • Thả giống: Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 30/4/2024
 • Thu hoạch: Trước ngày 05/9/2024

2. Nuôi lồng nước ngọt

 • Chuẩn bị lồng bè: Từ ngày 02/01/2024
 • Thả giống: Từ ngày 12/01/2024 đến ngày 30/4/2024
 • Thu hoạch: Trước ngày 05/9/2024

LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2024

III. Những lưu ý trong quá trình thả giống

Người nuôi phải đăng ký kê khai ban đầu (theo mẫu đính kèm) và được UBND các xã, thị trấn xác nhận, nhằm quản lý số lượng giống thả nuôi trên địa bàn.

Theo dõi dự báo thời tiết tránh những ngày mưa lớn, rét đậm (dưới 250C).

Mua giống tại các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, có giấy chứng nhận kiểm dịch. Lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts