Thursday, December 7, 2023

Giá Nông Thủy Sản tại tỉnh An Giang 07/12/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản tại các huyện ở An Giang mới nhất 6-7/12/2023. Giá Thủy Sản An Giang: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn...

Hôm nay 7/12/2023, Giá Thủy Sản mời quý bà con theo dõi giá tôm càng xanh, giá ếch nuôi, giá lươn thịt, giá cá (cá tra thịt trắng, cá lóc nuôi, cá nàng hai (giá cá thát lát đang tăng cao, giá cá nàng), cá điêu hồng, cá rô phì, cá linh non đồng, cá trê vàng, cá he, cá chim trắng, cá mè vinh) tại khu vực #AnGiang... (Nguồn: SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG)

  • Giá Thủy Sản An Giang mới nhất 7/12/2023 
  • Thị trường Giá Thủy Sản An Giang 6/12/2023 
  • Giá Tôm Càng Xanh hôm nay ngày 7/12/2023 
  • Cập nhật Giá Ếch nuôi An Giang ngày 6/12/2023 
  • Giá Lươn thịt (Loại 1, 2) ở An Giang 7/12/2023 
  • Giá lái Cá Cá Tra, Cá Lóc, Trê Vàng, Cá He 6/12 
  • Giá chợ Điêu Hồng, Rô Phi, Cá Mè Vinh, Chim Trắng
  • Giá Rắn Ri Voi Ri Cá | Giá Thủy Sản Miền Bắc


SÁCH ❝PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÁ LÓC❞

GIÁ KHÔ CÁ SẶC THIÊN NHIÊN KHÔNG MẶN tại TikiNgon

No comments:

Post a Comment

Popular Posts