Tuesday, December 12, 2023

Tham khảo Bảng Giá Cá Ếch Lươn 12/12/2023 khu vực miền Tây Nam Bộ

Cập nhật Bảng Giá Cá Ếch Lươn khu vực ĐBSCL hôm nay 12/12/2023

Giá Cá Ếch Lươn Miền Tây hôm nay xu hướng giảm! Giá Cá Tra ở mức thấp 25.000-25.8000 đồng/kg. Giá Cá Lóc giảm sâu còn 28.000-31.000 đồng/kg. Giá Ếch giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao từ 50.000-52.000 đồng/kg. Giá Lươn thịt vẫn ở mức thấp tuy nhiên giá có nhóng lên đôi chút dao động từ 83.000-87.000 đồng/kg (lươn vàng đẹp)...

Bảng Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Tây mới nhất!

Thị trường Giá Cá Nước Ngọt Miền Bắc hôm nay 12/12/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts