Tuesday, December 12, 2023

Thị trường Giá Cá Nước Ngọt Miền Bắc hôm nay 12/12/2023

Tham khảo Giá Cá tại khu vực các tỉnh phía Bắc hôm nay 12/12/2023. Xu hướng ổn định...

Bảng Giá Cá Giá Ếch Miền Bắc hôm nay biến động ra sao?
Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt miền Bắc ngày 12/12/2023: Giá cá trê giảm, cá chép, trắm cỏ điêu hồng tăng...

Hôm nay thứ 3, ngày 12/12/2023, GIÁ THỦY SẢN kính mời các cô các bác tham khảo giá thủy sản các loại, giá cá cá trê, cá điêu hồng, cá trê vàng, cá rô, cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép, ếch thịt... giá cá thịt tại khu vực miền Bắc: Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình...

@giathuysan Tham khảo Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Bắc 12/12/2023 #GiáThủySản ♬ House Uplifting Main - Mayur Suresh Dongre
  • Điểm tin Giá Cá khu vực các tỉnh Miền Bắc 16/11/2023: biến độngnhẹ, trái chiều! 
  • Xem Giá Cá Điêu Hồng khu vực Miền Bắc 16/11/2023 
  • Bản tin thị trường Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc 16/11/2023: 44.000-46.000 đồng/kg
  • Giá Thu Mua Cá Rô Phi Miền Bắc Hải Dương 16/11/2023 
  • Báo Giá Cá Trắm Cỏ khu vực phía Bắc ngày 16/11/2023: 52.000-54.000 đồng/kg
  • Biến động Giá Cá Chép tại Miền Bắc ngày 16/11/2023 
  • Cập nhật Giá Rô khu vực các tỉnh Bắc Bộ 16/11/2023: 30.000-31.000 đồng/kg
  • Bảng Giá Cá Ếch Miền Bắc tổng hợp ngày 16/11/2023
  • Thị trường ếch ngày 12/12/2023: Ếch thịt trên thị trường phía Bắc chủ yếu được nhập từ khu vực phía Nam do nguồn ếch thịt tại đây đã cạn...

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN MIỀN BẮC


TRIỂN VỌNG NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH Ở LAI CHÂU

Lai Châu đang thu hút đầu tư vào nuôi cá nước lạnh với tiềm năng tự nhiên và thị trường phát triển. Các trại nuôi cá tầm, cá hồi, như trại Đoàn Hương, đã mở rộng quy mô và diện tích do thị trường tiêu thụ rộng lớn. Huyện Tam Đường là địa phương đầu tiên trong Lai Châu có nhiều hộ chăn nuôi cá nước lạnh, với sự tập trung chủ yếu tại các xã Sơn Bình, Hồ Thầu và Khun Há.

Tuy nhiên, quá trình phát triển còn đối mặt với nhiều khó khăn như địa hình đồi núi dốc, thiếu mặt bằng xây dựng, và vấn đề giao thông khó khăn. Ngoài ra, biến đổi khí hậu, hạn hán và nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng đến quá trình nuôi cá. Để giải quyết những thách thức này, Lai Châu đề xuất các chính sách hỗ trợ, tăng cường công tác tuyên truyền và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư, nhà khoa học.

Tích hợp chính sách hợp lý, Lai Châu hy vọng sẽ tiếp tục phát triển nuôi cá nước lạnh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, đồng thời định vị thương hiệu của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là thủy sản.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts