Wednesday, January 17, 2024

Giá Cá Miền Đông 17/01/2024 (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu...)

Cập nhật Giá Cá, Giá Ếch hiện nay ngày 17/01/2024 tại khu vực các tỉnh Miền Đông Nam Bộ
Giá Cá Miền Đông Nam Bộ

Theo khảo sát, Giá Cá Lóc hôm nay 17/1/2024 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước...) có giá đi ngang từ 36.000-38.000 đồng/kg...

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ đang có giá giảm từ 33.000-35.000 đồng/kg. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá tăng cao 41.000-42.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh ổn định từ 37.000-38.000 đồng/kg. Giá Cá Chép Đồng Nai, Bình Dương ổn định. Cá Trắm Cỏ ở Đồng Nai cũng ổn định 66.000-68.000 đồng/kg. Giá Ếch ở Tây Ninh, Long An có giá giảm dao động 42.000-44.000 đồng/kg. Giá Cá Chẽm ở Vũng Tàu giảm về mức 70.000-75.000 đồng/kg.

GIÁ CÁ ẾCH MIỀN BẮC | GIÁ CÁ ẾCH LƯƠN MIỀN TÂY

Bảng Giá Cá Ếch Đông Nam Bộ ngày 17.01.2024

Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản Miền Tây | Khô Cá Lóc ngon nắng tự nhiên

@giathuysan Giá Cá Ếch Miền Đông Nam Bộ 17/1/2024 #MiềnĐông #ĐồngNai #BìnhDương #TâyNinh #VũngTàu #GiáThủySản #ThanhThoiLuotTet ♬ [Animals and dishes] Cute BGM - Sound Owl

No comments:

Post a Comment

Popular Posts