Friday, February 23, 2024

Giá Thủy Sản (Cá, Tôm, Cua) Trà Vinh cập nhật 23/02/2024

Tham khảo Bảng Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 23/2/2024...
Giá Thủy Sản ở Trà Vinh hiện nay bao nhiêu?

BẢNG GIÁ THỦY SẢN TRÀ VINH 23-24/2/2024

  • Giá Thủy Sản Trà Vinh cập nhật ngày 23-24/2/2024 
  • Giá Tôm Thẻ Chân Trắng hôm nay ngày 23/2/2024 
  • Cập nhật Giá Tôm Sú Trà Vinh hôm nay 23-24/2/2024 
  • Giá Tôm Càng Xanh càng sào Trà Vinh 23/02/2024 
  • Cập nhật Giá Cua biển Trà Vinh hôm nay 23-24/2/2024 
  • Giá bán Nghêu, Sò Huyết Trà Vinh hôm nay 23/2/2024 
  • Bảng Giá Cá Tra thịt, Giá Cá Lóc khu vực Trà Cú Trà Vinh 

TRA CỨU GIÁ THỦY SẢN MIỀN TÂY

No comments:

Post a Comment

Popular Posts