Friday, February 23, 2024

Giá Thủy Sản (Tôm, Cá, Ếch) Bến Tre cập nhật 23/02/2024

Cập nhật Giá Thủy Sản Bến Tre hiện nay!

Giá tham khảo các mặt hàng thủy sản nuôi ở Bến Tre cập nhật ngày 23/2/2024
Biến động thị trường thủy sản Bến Tre hôm nay!
Hôm nay ngày 23/2/2024, GIÁ THỦY SẢN mời quý bà con theo dõi giá các loại thủy sản nuôi ở Bến Tre: cá tra thương phẩm, cá điêu hồng, cá rô phi, tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh, ếch thịt... Bảng giá chỉ để tham khảo, chúc quý bà con ngày mới tốt lành nhé...
  • Thị trường Giá Thủy Sản tại Bến Tre 23-24/2/2024 
  • Biến động Giá Cá Tra thịt Bến Tre ngày 23/2/2024 
  • Xem giá Cá Điêu Hồng khu vực Bến Tre 23/2/2024: 30.000-30.500 đồng/kg
  • Cập nhật Giá Rô Phi thịt tại Bến Tre 23-24/02/2024 
  • Giá Ếch thịt 3-5 con/kg Bến Tre ngày 23/02/2024 
  • Giá thu mua Tôm Thẻ Thạnh Phú, Tôm Sú Bình Đại 
  • Bảng Giá Tôm Càng Xanh tại Bến Tre 23-24/2/2024

GIÁ TÔM THẺ KHU VỰC BẾN TRE

Cập nhật Giá Tôm Thẻ Oxy KKS ưu tiên thu mua khu vực Thạnh Phú (Bến Tre) ngày 23.2.2024

Tin Thủy Sản mới nhất tháng 2/2024

No comments:

Post a Comment

Popular Posts