Wednesday, March 6, 2024

Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn khu vực Miền Tây hôm nay 06/03/2024 (ĐBSCL)

6/3/2024 - Thị trường Cá Nước Ngọt tại các các tỉnh khu vực ĐBSCL hiện nay! Giá Cá Tra, Giá Cá Lóc, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Kèo, Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Thát Lát (Nàng Hai), Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Rô Đồng, xu hướng Giá Ếch Nuôi, biến động Giá Lươn Thịt...

Thị trường cá nước ngọt ngày 6/3/2024: Giá cá trê vàng, cá điêu hồng tăng nhờ giao dịch thị trường nội địa và xuất khẩu tăng; trong khi đó cá lóc chỉ tăng với cỡ 300-400gr do thị trường Campuchia tăng nhập; giá cá kèo cũng tăng cao; giá ếch thịt và lươn nuôi biến động nhẹ!

CẬP NHẬT GIÁ CÁ ĐIÊU HỒNG MIỀN NAM

Thị trường cá điêu hồng ngày 6/3/2024: Giao dịch cá điêu hồng tăng trên cả kênh nội địa và xuất khẩu kéo giá cá điêu hồng tại bè tăng từ 1.000-4.000 đ/kg...

6/3/2024 ✅ Giá Cá Điêu Hồng tại bè xu hướng tăng nhẹ ở khu vực #MiềnNam #MiềnTây #ĐBSCL #ĐNB GIÁ THỦY SẢN Đặc Sản Miền Tây Việc Làm Thủy Sản

Tham khảo Bảng Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Tây hôm nay!

Thị trường cá trê ngày 6/3/2024: Giá cá trê vàng tại các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ tăng mạnh từ 2.000-5.000 đ/kg so với tuần trước...

GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN BẮC

No comments:

Post a Comment

Popular Posts