Wednesday, March 6, 2024

Thị trường Cá Nước Ngọt & Giá Tôm khu vực Miền Bắc cập nhật 06/03/2024

Cập nhật Giá Thủy Sản khu vực Miền Bắc hôm nay 5-6/3/2024. Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Trắm Cỏ, Giá Cá Trê Ta Vàng, Giá Cá Rô, Giá Cá Chép, Giá Cá Rô Phí, Giá Ếch! Giá Tôm Miền Bắc?

Biến động Giá Cá Miền Bắc hiện nay?

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI MIỀN BẮC

Tham khảo Giá Tôm Miền Bắc hiện nay!


Thị trường cá nước ngọt miền Bắc ngày 6/3/2024: Giá cá trắm cỏ và chép giảm lại từ 1-2.000 đ/kg so với ngày hôm qua...

Cập nhật Giá Cá tại khu vực các tỉnh Miền Bắc mới nhất!

@giathuysan Cập nhật Giá Cá Ếch Miền Bắc hiện nay 5/3/2024 ✅ Giá Cá Trắm Cỏ, Điêu Hồng, Cá Chép, Cá Trê... #GiáThủySản #GiáCáNướcNgọt ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

GIÁ CÁ ẾCH LƯƠN MIỀN TÂY

No comments:

Post a Comment

Popular Posts