Saturday, March 23, 2024

Cập nhật Giá Thủy Sản Miền Tây cuối tuần 23/03/2024

23/3/2024 ✅ Biến động Giá Cá Ếch #ĐBSCL ↗️ Giá Cá Tra, Điêu Hồng, Cá Rô, Cá Lóc, Trê Vàng, Sặc Rằn, Giá Lươn!
Giá Cá Nước Ngọt tại ĐBSCL hôm nay bao nhiêu?

  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 27.000 - 28.000 đ/kg (Giảm) - Cá Tra Nguyên Liệu: 27.000 - 27.500 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ ẾCH: 42.000 - 45.000 đ/kg
  • GIÁ LƯƠN: 77.000 - 82.000 đ/kg
  • THỊ TRƯỜNG CÁ NƯỚC NGỌT:


GIÁ CÁ MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn Miền Tây cuối tuần 23/03/2024

GIÁ THỦY SẢN BẾN TRE


GIÁ THỦY SẢN TIỀN GIANG


GIÁ TÔM THẺ, TÔM SÚ


GIÁ THỦY SẢN LONG AN


GIÁ THỦY SẢN CẦN THƠ


No comments:

Post a Comment

Popular Posts