Tuesday, March 19, 2024

Thông tin Giá Cá Tra Miền Tây 19/03/2024

Thông tin thị trường Giá Cá Tra khu vực ĐBSCL mới nhất hôm nay 19/3/2024
Biến động Giá Cá Tra hiện tại ở các vùng nuôi Miền Tây?

GIÁ CÁ TRA CẦN THƠ

Giá Cá Tra Giống: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh hôm nay 19/3 giá cá tra giống loại 30 con/kg giảm 2.000-3.000 đ/kg về mức 28.000-29.000 đ/kg. Cá Tra Thương Phẩm: Ở Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 800-900gr ổn định ở mức 27.000 đ/kg (công nợ).

GIÁ CÁ TRA AN GIANG

Cá Giống: Ở Châu Phú, giá cá tra giống mẫu 30-32 con/kg ngày hôm nay 19/3 ổn định ở mức 31.000 đ/kg. Cá bột 0,7-0,8 đ/con. Cá Tra Thịt: Tại Châu Phú, Long Xuyên, giá cá tra nguyên liệu size từ 800gr-1,1 kg/con ngày hôm nay ổn định quanh mức 27.000 đ/kg (tiền mặt). Cũng xu hướng đó, giá cá size lớn từ 1,4 kg/con cũng đi ngang quanh mức 27.000 đ/kg (tiền mặt).


GIÁ CÁ TRA TIỀN GIANG

Giá Giống Cá Tra: Ở Cái Bè và Cai Lậy, giá cá giống mẫu 30 con/kg cũng giảm 1.000-2.000 đ/kg về mức 28.000-32.000 đ/kg.

GIÁ CÁ TRA LONG AN

Giá Cá Tra Giống: Ở Tân Hưng, Tân Thạnh, giá cá giống mẫu 30 con/kg giảm nhẹ 500-1.000 đ/kg về mức 30.000-32.000 đ/kg. 

GIÁ CÁ TRA ĐỒNG THÁP

Cá Tra Giống: Tại Hồng Ngự, Tân Hồng, Cao Lãnh giá cá tra giống mẫu 30-35 con/kg hôm nay chững lại quanh mức 30.000 đ/kg. Giá Cá Tra Nguyên Liệu: Ở khu vực Hồng Ngự, Tam Nông, giá cá tra nguyên liệu size từ 800gr-1,1 kg/con ngày hôm nay ổn định quanh mức 27.500-27.700 đ/kg (tiền mặt).

GIÁ THỦY SẢN MIỀN BẮC | MIỀN TÂY

No comments:

Post a Comment

Popular Posts