Saturday, March 30, 2024

Cập nhật Giá Thủy Sản Miền Tây cuối tháng 3/2024

30-31/3/2024 ✅ Biến động Giá Cá Ếch Lươn #ĐBSCL những ngày cuối tháng 3/2024 ↗️ Giá Cá Tra, Điêu Hồng, Cá Rô, Rô Phi, Thát Lát (Nàng Hai), Cá Lóc, Trê Vàng, Sặc Rằn, Giá Cá Chình, Bống Tượng, Giá Tôm?
Biến động Giá Cá Nước Ngọt tại ĐBSCL hôm nay ra sao, giá bao nhiêu?

  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 27.000 - 28.000 đ/kg (Ổn định) - Cá Tra Nguyên Liệu: 26.600 - 27.400 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ CÁ CHÌNH: 440.000 - 460.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ CÁ BỐNG TƯỢNG: 530.000 - 540.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ ẾCH: 43.000 - 45.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ LƯƠN: 77.000 - 82.000 đ/kg (Ổn định)
  • THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Lóc, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Nàng 2...


THỦY SẢN ĐỘT BIẾN ĐỘC LẠ KHỦNG

Cập nhật Giá Cá Giá Ếch Giá Lươn Miền Tây cuối tháng 3/2024

GIÁ CÁ TRA ĐBSCL


GIÁ THỦY SẢN TRÀ VINH


GIÁ TÔM THẺ VÀ TÔM SÚ


No comments:

Post a Comment

Popular Posts