Wednesday, March 27, 2024

Thị trường Cá Nước Ngọt khu vực Miền Tây cập nhật hôm nay 27/03/2024

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt, Giá Lươn, Giá Ếch khu vực các tỉnh ĐBSCL hiện nay!

Biến động Giá Cá Ếch Lươn hiện nay? Giá Cá Bống Tượng bao nhiêu?

  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Thịt: 26.800-27.500 đ/kg (Giảm) | Cá Tra Giống: 27-28.000 đ/kg (Thấp)
  • GIÁ ẾCH: 42-45.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ LƯƠN: 77-82.000 đ/kg (Thấp)
  • GIÁ CÁ BỐNG TƯỢNG: 540.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Lóc, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Thát Lát...


GIÁ TÔM MIỀN TÂY | GIÁ THỦY SẢN MIỀN BẮC

Bảng tin Giá Nguyên Liệu Thủy Sản Miền Tây hôm nay 27/3/2024


No comments:

Post a Comment

Popular Posts