Tuesday, March 19, 2024

Thị trường Cá Nước Ngọt Miền Tây 19/03/2024

Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn hôm nay tại khu vực các tỉnh Miền Tây Nam Bộ (ĐBSCL)

Biến động thị trường thủy sản Miền Tây hôm nay?
ĐẶC SẢN BA MIỀN BẮC TRUNG NAM

  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 28.000 - 32.000 đ/kg - Cá Tra Nguyên Liệu: 27.000 - 28.000 đ/kg
  • GIÁ ẾCH: 42.000 - 45.000 đ/kg
  • GIÁ LƯƠN: 75.000 - 80.000 đ/kg
  • GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT:

GIÁ CÁ MIỀN BẮC

Bảng giá nguyên liệu thủy sản khu vực ĐBSCL

No comments:

Post a Comment

Popular Posts