Saturday, April 6, 2024

Biến động Giá Cá Ếch Lươn khu vực Miền Tây cuối tuần 06/04/2024

6-7/4/2024 ✅ Biến động Giá Cá Ếch Lươn #ĐBSCL cuối tuần ↗️ Giá Cá Tra, Cá Lóc, Điêu Hồng, Cá Rô, Rô Phi, Nàng Hai, Cá Trê Vàng, Giá Cá Chình, Cá Bống Tượng?
Điểm tin Giá Cá Nước Ngọt cuối tuần 6/4/2024


@giathuysan 🐸 Cập nhật Giá Ếch thịt hiện nay 5/4/2024 tại khu vực Miền Tây #ĐBSCL #giathuysan #giaech #echthit #echnuoi #mientay @Việc Làm Thủy Sản ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 27.000 - 28.000 đ/kg (Ổn định) - Cá Tra Nguyên Liệu: 26.600 - 27.400 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ CÁ LÓC: Cỡ <1kg: 27.000 - 29.000 đ/kg - Cỡ >1kg: 30.000 - 32.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ CHÌNH: 440.000 - 460.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ BỐNG TƯỢNG: 540.000 - 550.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ ẾCH: 43.000 - 45.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ LƯƠN: 75.000 - 82.000 đ/kg (Ổn định)
  • THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Trê Vàng, Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Cá Rô Phi, Giá Cá Thát Lát...

@giathuysan 5/4/2024 ↗ Cập nhật Giá Cá Lóc hôm nay tại khu vực Miền Tây #ĐBSCL #Shorts ​⁠#giathuysan #giacaloc #caloc #travinh #angiang @Việc Làm Thủy Sản ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

CÁC LOÀI THỦY SẢN ĐỘT BIẾN ĐỘC LẠ SIZE KHỦNG

6/4/2024 ✅ Biến động Giá Cá Ếch #ĐBSCL ↗️ Giá Cá Tra, Cá Lóc, Điêu Hồng, Trê Vàng, Bống Tượng, Lươn!

GIÁ THỦY SẢN AN GIANG


GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU


@giathuysan Cập nhật Giá Cá Chình mới nhất 4/4/2024 khu vực Miền Tây: Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang #ĐBSCL #giathuysan #giaca #cachinh #giacachinh #camau @Việc Làm Thủy Sản ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

GIÁ TÔM THẺ, TÔM SÚ


GIÁ THỦY SẢN TIỀN GIANG


@giathuysan Cập nhật Giá Cá Trê Vàng 4/4/2024 ✅ #MiềnNam #MiềnĐông #MiềnTây #ĐBSCL #ĐNB #CáTrêVàng #giathuysan #catrevang @Việc Làm Thủy Sản ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

No comments:

Post a Comment

Popular Posts