Wednesday, April 3, 2024

Cập nhật Giá Thủy Sản ĐBSCL mới nhất 03/04/2024

Biến động Giá Tôm Cá Ếch và Giá Lươn hiện nay tại khu vực các tỉnh Miền Tây Nam Bộ (ĐBSCL)

Xu hướng Giá Cá Miền Tây hôm nay bao nhiêu?

ĐẶC SẢN BA MIỀN | VIỆC LÀM THỦY SẢN

  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 27.000 - 30.000 đ/kg (Tăng) - Cá Tra Nguyên Liệu: 26.500 - 27.500 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ ẾCH NUÔI: 42.000 - 44.000 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ LƯƠN THỊT: 78.000 - 85.000 đ/kg (Vàng, đẹp)
  • GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Kèo, Giá Cá Lóc, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Rô Đồng, Giá Cá Nàng Hai...

Siêu Sales 4-4

GIÁ CÁ MIỀN BẮC | GIÁ CÁ MIỀN TRUNG | GIÁ CÁ MIỀN ĐÔNG | GIÁ TÔM MIỀN NAM

Bảng Giá Cá Ếch Lươn tham khảo mới nhất!

@giathuysan 3/4/2024 ✅ Giá Cá Điêu Hồng tại bè giảm nhẹ khu vực Miền Nam #MiềnĐông #MiềnTây #ĐBSCL #Shorts #giathuysan #giaca #dieuhong @Việc Làm Thủy Sản ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

No comments:

Post a Comment

Popular Posts