Saturday, April 13, 2024

Giá Cá Ếch Lươn khu vực Miền Tây biến động trái chiều 13/4/2024

13-14/4/2024 ✅ Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn #ĐBSCL cuối tuần ↗️ Giá Cá Tra, Cá Chình, Điêu Hồng, Cá Lóc, Cá Rô, Rô Phi, Thác Lác, Cá Trê Vàng, Cá Bống Tượng?
Giá cá điêu hồng, ếch, rô đồng, thát lát… giảm từ 500-3.500 đ/kg. Trong khi đó, giá cá lóc tăng từ 2.500-4.000 đ/kg so với tuần trước...


  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 29.000 - 32.000 đ/kg (Tăng) - Cá Tra Nguyên Liệu: 26.200 - 27.700 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ CÁ LÓC: Cỡ <1kg: 31.000 - 34.000 đ/kg - Cỡ >1kg: 34.000 - 36.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ CHÌNH: 450.000 - 470.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ BỐNG TƯỢNG: 530.000 - 550.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ ẾCH: 41.000 - 43.000 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ LƯƠN: 75.000 - 82.000 đ/kg (Ổn định)
  • THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Cá Rô Phi, Giá Cá Thát Lát...

13/4/2024 ✅ Biến động Giá Cá Ếch #ĐBSCL ↗️ Giá Cá Tra, Cá Lóc, Cá Điêu Hồng, Cá Chình, Lươn Thịt...

GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU


CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỤ CÁ CHẾT HÀNG TRĂM TẤN Ở HẢI DƯƠNG

@giathuysan Chia sẻ của người nuôi cá lồng ở Hải Dương sau sự cố hàng trăm tấn cá chết chưa rõ nguyên nhân trên sông Thái Bình! #haiduong #giathuysan @Việc Làm Thủy Sản ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

GIÁ THỦY SẢN HẬU GIANG


GIÁ THỦY SẢN ĐỒNG THÁP


GIÁ THỦY SẢN LONG AN


GIÁ TÔM THẺ, TÔM SÚ


No comments:

Post a Comment

Popular Posts