Wednesday, April 24, 2024

Cập nhật Giá Thủy Sản (Ếch, Cá Nước Ngọt, Cá Biển Nuôi) Miền Trung & Tây Nguyên 24/04/2024

Biến động Giá Cá Nước Ngọt Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định...) & Tây Nguyên (cao nguyên Nam Trung Bộ: Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai...). Cập nhật ngày 24/4/2024 Giá Cá, Giá Ếch, Giá Cá Biển Nuôi Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...

24/4/2024 ✅ Bảng Giá Cá Miền Trung & Tây Nguyên 🐠 Cập nhật Giá Ếch, Cá Nước Ngọt & Giá Cá Biển Nuôi!

LƯU Ý: Bảng giá được GiaThuySan tổng hợp để tham khảo, giá cụ thể tùy thương lái, tùy size và khu vực...

GIÁ CÁ ẾCH MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

  • Giá Cá Điêu Hồng (>500gr): Huế (~50.000 đ/kg), Bình Định (40.000 - 42.000 đ/kg), Quảng Nam - Đã Nẵng (42.000 - 44.000 đ/kg), Gia Lai - Kon Tum (38.500 - 39.500 đ/kg)
  • Giá Cá Rô Phi (>1kg): ~37.000 đ/kg (Tây Nguyên, Kon Tum, Gia Lai...)
  • Giá Cá Lóc (>500gr): Thừa Thiên Huế & Gia Lai (38.000 - 40.000 đ/kg), Quảng Bình - Quảng Nam (41.000 - 42.000 đ/kg)
  • Giá Cá Trắm Cỏ (>4kg): 60.000 - 62.000 đ/kg (Miền Trung, Thừa Thiên Huế...)
  • Giá Ếch (>200gr): 51.000 - 52.000 đ/kg giảm nhẹ (khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng...)Cập nhật Giá Ếch, Cá Nước Ngọt & Giá Cá Biển Nuôi Miền Trung và Tây Nguyên

GIÁ CÁ BIỂN NUÔI (CÁ BỐNG MÚ - CÁ BỚP - CÁ CHIM TRẮNG) MIỀN TRUNG

  • Giá Cá Mú (>800gr): 190.000 - 210.000 đ/kg tăng cao (Khánh Hòa, Phú Yên)
  • Giá Cá Chim (>400gr): 135.000 - 140.000 ổn định (Phú Yên, Khánh Hòa)
  • Giá Cá Bớp (>4kg): 160.000 - 180.000 giảm mạnh (Phú Yên, Bình Định)


No comments:

Post a Comment

Popular Posts