Monday, April 29, 2024

Thị trường Tôm, Cá Nước Ngọt Miền Bắc cuối tháng 4/2024

Giá Cá, Ếch, Giá Tôm khu vực Miền Bắc mới nhất, cập nhật 29-30/4/2024

Cập nhật Giá Thủy Sản các tỉnh phía Bắc hiện nay?

Hôm nay 29/4/2024, Giá Thủy Sản kính mời quý bà con cập nhật thị trường giá cá nước ngọt các loại như cá rô, cá điêu hồng, cá trê vàng, cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép, ếch thịt... giá cá thịt, giá tôm thẻ, giá tôm sú tại khu vực miền Bắc: Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình...
Tham khảo bảng Giá Tôm Thẻ Miền Bắc hôm nay!

 • Giá Thủy Sản Cá Nước Ngọt Miền Bắc ngày 29/4/2024 
 • Điểm tin Giá Cá khu vực các tỉnh Miền Bắc 30/04/2024 
 • Xem Giá Cá Điêu Hồng khu vực Miền Bắc 29-30/4/2024 
 • Bản tin thị trường Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc 30/4/2024 
 • Giá Thu Mua Cá Rô Phi Miền Bắc Hải Dương 29/4/2024 
 • Báo Giá Cá Trắm Cỏ khu vực phía Bắc ngày 29/4/2024 
 • Biến động Giá Cá Chép tại Miền Bắc ngày 29-30/4/2024 

 • Cập nhật Giá Rô khu vực các tỉnh Bắc Bộ 29-30/4/2024 
 • Thị trường Giá Ếch tại khu vực Miền Bắc 29-30/04/2024 
 • Bảng Giá Cá Ếch Miền Bắc tổng hợp ngày 29-30/4/2024 
 • Tham khảo Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú Miền Bắc 29-30/4/2024 
 • Giá Ếch khu vực Miền Bắc hiện nay: 42.000-43.000 đồng/kg
Xu hướng Giá Cá Miền Bắc qua bảng giá cập nhật 29/4/2024

No comments:

Post a Comment

Popular Posts