Tuesday, April 2, 2024

Xu hướng Giá Thủy Sản (Cá Nước Ngọt, Ếch, Cá Biển Nuôi) tại Miền Trung & Tây Nguyên 02/04/2024

Thị trường Cá Nước Ngọt Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định...) & Tây Nguyên (cao nguyên Nam Trung Bộ: Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai...). Cập nhật 2/4/2024 Giá Cá Ếch, Giá Cá Biển Nuôi Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...

Giá Thủy Sản Miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên?

LƯU Ý: Bảng giá được tổng hợp để tham khảo, giá cụ thể tùy thương lái, size và khu vực...

GIÁ CÁ ẾCH Ở MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

  • Giá Cá Điêu Hồng (>500gr): Huế (~50.000 đ/kg), Bình Định (40.000 - 42.000 đ/kg), Quảng Nam - Đã Nẵng (~45.000 đ/kg), Gia Lai - Kon Tum (39.000 - 40.000 đ/kg)
  • Giá Cá Rô Phi (>1kg): ~38.000 đ/kg (Tây Nguyên, Kon Tum, Gia Lai...)
  • Giá Cá Lóc (>500gr): Thừa Thiên Huế & Gia Lai (39.000 - 41.000 đ/kg), Quảng Bình - Quảng Nam (42.000 - 43.000 đ/kg)
  • Giá Cá Trắm Cỏ (>4kg): 60.000 - 62.000 đ/kg (Miền Trung, Thừa Thiên Huế...)
  • Giá Ếch (>200gr): 53.000 - 54.000 đ/kg (khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng...)THỊ TRƯỜNG CÁ BIỂN NUÔI (CÁ MÚ, CÁ BỚP, CÁ CHIM) MIỀN TRUNG

  • Giá Cá Mú (>800gr): 185.000 - 190.000 đ/kg tăng nhẹ (Khánh Hòa, Phú Yên)
  • Giá Cá Chim (>400gr): 135.000 - 140.000 ổn định (Phú Yên, Khánh Hòa)
  • Giá Cá Bớp (>4kg): 195.000 - 200.000 ổn định (Phú Yên, Bình Định)

Bảng Giá Cá Miền Trung, Tây Nguyên tham khảo đầu tháng 4/2024


No comments:

Post a Comment

Popular Posts