Thursday, June 20, 2024

Cập nhật Bảng Giá Cá Miền Trung & Tây Nguyên 20/06/2024

Thị trường Cá, Ếch khu vực Miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Giá Cá Mú, Cá Bớp, Cá Chim...

20/6/2024 ✅ Bảng Giá Cá Miền Trung & Tây Nguyên 🐠 Cập nhật Giá Cá Biển Nuôi, Giá Cá Nước Ngọt & Ếch!
  • Tây Nguyên, Miền Trung: Giá Cá Điêu Hồng, Rô Phi, Cá Lóc, Cá Trắm Cỏ, Giá Ếch...

  • Ven Biển Trung Bộ: Giá Cá Biển Nuôi (Cá Chim, Cá Bớp, Cá Mú, Cá Chẽm...)


  • Thị trường Tôm hôm nay: Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ KKS, Tôm Thẻ Oxy...


No comments:

Post a Comment

Popular Posts