Saturday, June 22, 2024

Biến động thị trường Cá Ếch Lươn ĐBSCL hiện nay 22/06/2024

Cập nhật Giá Thủy Sản Miền Tây cuối tuần 22/6/2024. Giá Cá Nước Ngọt, Giá Ếch & Giá Lươn? Dự báo giá các loại cá xu hướng tăng trong tuần tới...

Giá Cá Nước Ngọt #ĐBSCL 22/6/2024 ✅ Giá Cá Tra, Điêu Hồng, Cá Rô, Cá Lóc, Kèo, Chẽm, Ếch & Lươn ↗️

GIÁ CÁ TRA

  • Thị trường Cá Tra tuần qua xu hướng giảm... Giá Cá Tra nguyên liệu giảm mạnh kéo Cá Tra giống cũng giảm, tình hình liệu có cải thiện trong tuần tới? 


GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT

  • Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Rô, Rô Phi dự báo xu hướng tăng trở lại trong tuần tới!
  • Giá Cá Điêu Hồng vẫn neo ở mức cao, Giá Cá Lóc tuy giảm nhưng dự báo sẽ tăng trở lại...


Biến động thị trường Cá Nước Ngọt ĐBSCL cuối tuần 22/6/2024

GIÁ ẾCH

  • Giá Ếch tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì xu hướng ổn định trong tuần qua, giá ếch nuôi hiện tại vẫn ở mức chấp nhận được, nếu người nuôi giữ đầu con tốt thì vẫn có lời!


GIÁ LƯƠN

  • Giá Lươn Miền Tây xu hướng tăng trở lại trong khoảng 1 tuần qua. Giá Lươn Thịt hiện nay được các thương lái thu mua nhiều, giá dao động trong khoảng 80.000 - 85.000 đồng/kg (lươn vàng đẹp)...


No comments:

Post a Comment

Popular Posts