Tuesday, May 23, 2023

Giá Cá Tra Thịt, Cá Tra Giống 23/05/2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt trắng, Cá Tra giống hôm nay 23/5/2023 tại khu vực miền Tây

Monday, May 22, 2023

Giá Cá, Ếch, Lươn hôm nay 22/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Cá Tra tiếp tục GIẢM? 🐟 Giá Cá Nàng Hai, Cá Diêu Hồng TĂNG... Cập nhật Giá Lươn Thịt - Ngày 22/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH ĐBSCL

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 22/05/2023 tại ĐBSCL biến động trái chiều, giá cá tra thịt giảm 26.500-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống giảm nhẹ 26.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Tôm Miền Tây hôm nay 22/05/2023

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú xu hướng tiếp tục GIẢM 🦐 Ngày 22/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...

@giathuysan Giá Tôm hôm nay 22/5/2023 #GiáThủySản ♬ nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 22/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 22/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Saturday, May 20, 2023

Giá Lươn Thịt Hậu Giang 20/05/2023

Cập nhật Giá Lươn thương phẩm hôm nay 20/5/2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Friday, May 19, 2023

Giá Cá Sặc Rằn Đồng Tháp 19/05/2023

Cập nhật Giá Cá Sặc Rằn hôm nay 19/5/2023 tại khu vực Đồng Tháp

Giá Cá Trê Lai thương phẩm 19/05/2023

Cập nhật Giá Cá Trê Lai hôm nay 19/5/2023 tại Vĩnh Long

Giá Cá, Giá Ếch biến động nhẹ 19/05/2023

🐟 Giá Cá Tra có dấu hiệu khởi sắc? Giá Cá Điêu Hồng tiếp tục TĂNG 🐸 Giá Ếch tiếp tục GIẢM - Ngày 19/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH ĐBSCL

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 19/05/2023 tại ĐBSCL biến động nhẹ, giá cá tra thịt 27.000-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống giảm nhẹ 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Popular Posts