Friday, June 30, 2023

Giá Cá Ếch ĐBSCL hôm nay 30/06/2023 biến động nhẹ

Giá Cá Ếch Miền Tây 30/6/2023 có giá biến động nhẹ! 🐟 Giá Cá Điêu Hồng tăng nhẹ! 🐸 Giá Ếch giảm nhẹ!

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...


Giá các mặt hàng cá, ếch, lươn hôm nay 30/06/2023 tại ĐBSCL xu hướng ổn định, Giá Cá Tra thịt ổn định từ 26.500-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống từ 27.500-28.500 đồng/kg size 30-35 con...

Tuesday, June 27, 2023

Giá Cá Ếch hôm nay 27/06/2023 khu vực ĐBSCL

27/6/2023 - Giá Cá xu hướng đi ngang! 🐟 Giá Lươn Thịt? 🐸 Giá Ếch ổn định!

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...


Giá các mặt hàng cá, ếch, lươn hôm nay 27/06/2023 tại ĐBSCL xu hướng ổn định, Giá Cá Tra thịt ổn định từ 26.500-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống từ 27.500-28.500 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Cá Lóc Miền Nam hôm nay 27/06/2023

Cập nhật Giá Cá Lóc thịt hôm nay 27/06/2023 tại khu vực các tỉnh Miền Nam (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ)

Monday, June 26, 2023

Sunday, June 25, 2023

Giá Ếch Thịt/Giống hôm nay 25/06/2023 (ĐBSCL)

Giá Ếch Thịt, ếch giống cập nhật mới nhất hôm nay 25/6/2023 tại khu vực Miền Tây Nam Bộ

Saturday, June 24, 2023

Giá Cá Lóc Miền Nam neo cao 24/06/2023

Cập nhật Giá Cá Lóc thịt hôm nay 24/06/2023 tại khu vực Miền Nam (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ)

Friday, June 23, 2023

Giá Ếch Thịt hôm nay 23/06/2023 (Miền Tây)

Giá Ếch Thịt (ếch thương phẩm) cập nhật mới nhất hôm nay 23/6/2023 tại khu vực ĐBSCL

Popular Posts