Wednesday, March 31, 2021

Giá Cá, Ếch 31/03/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 31/03/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc LiêuCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ UPDATE

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 31/3/2021 tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, giá cá tra thịt tại khu vực hôm nay ổn định ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 28.000-30.000 đồng/kg size 30-35 con. Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá từ 29.000-30.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giữ giá, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 500 đồng/con. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 26.000-27.000 đồng/kg loại cá thịt 6-7 con/kg. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Các mặt hàng thủy sản khác cũng giữ giá ổn định, giá cá hú từ 50.000-55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 54.000-48.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, tôm càng xanh có giá 235.000-245.000 đồng/kg.

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu như sau:
Giá tôm thẻ size 25 con 194.000 đồng/kg
Size 30 con 168.000 đồng/kg +-3000đ
Giá size 40 con 140.000 đồng/kg +-2000đ
Size 50 con 128.000 đồng/kg +-1000đ
Giá size 60 con 122.000 đồng/kg +-500đ
Giá size 70 con 113.000 đồng/kg +-500đ
Size 80 con 105.000 đồng/kg +-500đ
Giá tôm size 100 con 95.000 đồng/kg +-500đ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts