Wednesday, March 31, 2021

Giá Tôm Thẻ 31/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ Tôm Sú - Ngày 31/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy 2021 Miền TâyTHÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CẬP NHẬT GIÁ TÔM 03/2021

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 31/3/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hiện nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tăng nhẹ:
Giá tôm thẻ size 25 con 194.000 đồng/kg
Size 30 con 168.000 đồng/kg +-3.000đ
Size 40 con 140.000 đồng/kg +-2.000đ
Size 50 con 128.000 đồng/kg +-1.000đ
Giá size 60 con 122.000 đồng/kg +-500đ
Giá size 70 con 113.000 đồng/kg +-500đ
Tôm thẻ size 80 con 105.000 đồng/kg +-500đ
Giá tôm size 100 con 95.000 đồng/kg +-500đ. Liên hệ: 0919781835

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 28.000-30.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giữ giá, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 26.000-27.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts