Wednesday, August 30, 2023

Giá Cá Miền Đông 30/8/2023 (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương...)

Cập nhật Giá Cá hôm nay ngày 30/08/2023 tại khu vực các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ

Theo khảo sát, Giá Cá Lóc hôm nay 30/8/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá tăng nhẹ từ 55-59.000 đồng/kg...

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ đang có giá từ 54.000-55.000 đồng/kg. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá tăng từ 35.000-38.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh cũng tăng nhẹ gần 40.000 đồng/kg. Giá Cá Chép Đồng Nai, Bình Dương ổn định. Cá Trắm Cỏ ở Đồng Nai có giá ổn định 65.000-66.000 đồng/kg.

Khô Cá Lóc ngon nắng tự nhiên | Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản Miền Tây

@giathuysan Giá Cá Miền Đông 30/8/2023 ⚡ Thị trường cá nước ngọt Đông Nam Bộ #giathuysan #giaca #giamiendong #giacathuysan #dongnambo #thitruongthuysan #thongtinthuysan #xuhuongthitruong #xuhuongthuysan #xuhuonggiaca #miendong #dongnai #binhduong #tayninh #giacanuocngot #thitruongcanuocngot #caloc #cadieuhong #catrevang #cachep #catramco #caro #fyp #foryou #ĐồngNai #BìnhDương #TâyNinh #dacsan #khocaloc ♬ Go Motivate Yourself (30 Sec)(1099017) - TimTaj

No comments:

Post a Comment

Popular Posts