Wednesday, September 27, 2023

Cập nhật Giá Cá, Ếch, Lươn 27/09/2023 (ĐBSCL)

Cập nhật Giá Cá, Ếch, Lươn hôm nay 27/09/2023 tại khu vực ĐBSCL. Giá cá tra, cá lóc, ếch, lươn, điêu hồng, trê vàng, rô phi, thát lát (nàng hai), cá kèo, cá rô, cá sặc rằn...

THỊ TRƯỜNG CÁ TRA GIỐNG GIẢM, GIÁ CÁ TRA THỊT?


CẬP NHẬT GIÁ ẾCH THỊT MỚI NHẤT, GIÁ ẾCH ĐANG TĂNG

No comments:

Post a Comment

Popular Posts