Monday, October 16, 2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt/giống 16/10/2023 (ĐBSCL)

Thị trường Giá Cá Tra Thịt/Giống hôm nay 16/10/2023 ở khu vực Miền Tây (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang...) có xu hướng giảm!

CẦN THƠ

Giá Cá Tra Thịt: Thị trường cá tra nguyên liệu Cần Thơ ngày 16/10/2023: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, các công ty tiếp tục bắt các hợp đồng ký tuần trước, giá cá nguyên liệu theo đó ổn định quanh mức 27.000 đ/kg với hầu hết kích cỡ.

GIÁ CÁ TRA GIỐNGThị trường cá tra giống Cần Thơ ngày 16/10/2023: Giá cá giống 30 con/kg ổn định so với hôm qua.

Giá Cá Tra Giống: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg trong khoảng 25.000 - 26.000 đ/kg, một số ao nhỏ lượng dưới 5 tấn hiện chỉ có giá khoảng 24.000 đ/kg.

Bảng Giá Cá Tra hôm nay bao nhiêu?

AN GIANG

Giá Cá Tra Thịt: Thị trường cá tra nguyên liệu An Giang ngày 16/10/2023: Tại Châu Phú, Phú Tân, Long Xuyên, nhóm công ty gia công Trung Quốc đang bắt một số ao cá tra nguyên liệu size lớn bình quân 1,5kg với giá 27.000 đ/kg (50% tiền mặt, 50% công nợ 30 ngày). Trong khi đó, đa số các công ty lớn vẫn tiếp tục làm bằng nguồn cá nhà.

GIÁ CÁ TRA GIỐNG Thị trường cá tra giống An Giang ngày 16/10/2023: Giá cá giống 30 con/kg ổn định so với hôm qua.

Cá Tra Giống: Tại Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Tân Châu, giá cá giống mẫu 30 con/kg giao dịch quanh mức 26.000 - 27.000 đ/kg (ao lượng trên 10 tấn). Cỡ 40 con/kg giao dịch quanh mức 28.000 - 29.000 đ/kg.

ĐỒNG THÁP

Cá Tra Thịt: Thị trường cá tra nguyên liệu Đồng Tháp ngày 16/10/2023: Tại Hồng Ngự, trong ngày đầu tuần, các công ty hầu như ít chốt mua mới, chủ yếu bắt tiếp các hợp đồng ký từ cuối tuần trước, một phần tiến hành mổ cá một số ao để kiểm chất lượng, chưa báo giá. Theo đó, nhìn chung giá cá tra nguyên liệu ổn định quanh mức 26.700 - 27.000 đ/kg (công nợ, cấn trừ thức ăn). Một số công ty gia công Trung Quốc vẫn bắt mua lai rai và có nhu cầu với cá cỡ lớn từ 1,5kg trở lên với giá từ 27.000 - 27.500 đ/kg (50% tiền mặt, 50% công nợ 30 ngày).

GIÁ CÁ TRA GIỐNG Thị trường cá tra giống Đồng Tháp ngày 16/10/2023: Giá cá tra giống 30 con/kg hôm nay ổn định so với tuần trước.

Giá Cá Tra Giống: Tại Hồng Ngự, Tân Hồng, giá cá tra giống trên thị trường nhìn chung ổn định, thời tiết mưa khiến các công ty ít mua giống. Giá cá giống mẫu 30 con/kg tiếp tục giao dịch ổn định quanh mức 26.000 - 27.000 đ/kg.

giacatra | catrathit | catragiong | thitruongcatra | giathuysan #angiang #dongthap #cantho

Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất tháng 10/2023


TIN TỨC GIÁ CÁ TRA MỚI NHẤT

TIỀN GIANG

Tiền Giang: Tại Cái Bè, Cai Lậy, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tiếp tục giao dịch quanh mức 26.000 - 27.000 đ/kg. Cỡ 50 con/kg ở quanh mức 32.000 đ/kg.

LONG AN

Long An: Tại Hưng Điền B (Tân Hưng), giá cá tra giống mẫu 30 con/kg đã giảm khoảng 1.000 - 2.000 đ xuống còn 25.000 - 26.000 đ/kg. Tình hình mưa gió nên các hộ tư nhân và công ty cũng ít bắt giống lại.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts