Monday, October 16, 2023

Giá Thủy Sản An Giang ngày 16/10/2023

Thị trường Giá Thủy Sản ở tỉnh An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản ở An Giang cập nhật ngày 16/10/2023. Theo SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN GIANG

BẢNG GIÁ THỦY SẢN AN GIANG NGÀY 16/10/2023

Giá Thủy Sản tại tỉnh An Giang mới nhất!

Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

27.000 - 28.000

42.000 - 45.000

-500

Lươn (loại 1)

kg

110.000 - 120.000

160.000 - 180.000

-

Lươn (loại 2)

kg

90.000 - 100.000

150.000

-

Ếch (nuôi)

kg

35.000 - 38.000

55.000 - 60.000

+5.000

Tôm càng xanh

kg

165.000 - 175.000

230.000 - 240.000

+5.000

Cá lóc nuôi

kg

40.000 - 42.000

65.000 - 70.000

-3.000

Cá nàng hai

kg

84.000 - 86.000

+5.000

Cá điêu hồng

kg

38.000 - 40.000

50.000 - 55.000

-

Cá rô phi

kg

35.000 - 38.000

38.000 - 42.000

+2.000

Cá linh non

kg

-

90.000 (cá đã làm sẵn)

-

Cá trê vàng

kg

36.000 - 37.000

-

-

Cá chim trắng

kg

25.000

35.000 - 45.000

-

Cá he

kg

40.000

-

-

Cá rô

kg

-

70.000

-

Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất tháng 10/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts