Friday, November 3, 2023

Cập nhật Giá Cá khu vực Miền Bắc 03/11/2023

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt, Giá Ếch khu vực Miền Bắc hôm nay 03/11/2023

Bảng Giá Cá Miền Bắc hôm nay!

Hôm nay 3/11/2023, @giathuysan kính mời quý bà con tham khảo giá cá nước ngọt các loại như cá rô, cá điêu hồng, cá trê vàng, cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép, ếch thịt... giá cá thịt tại khu vực miền Bắc: Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình...

 • Giá Thủy Sản Cá Miền Bắc cập nhật  3/11/2023 
 • Điểm tin Giá Cá khu vực các tỉnh Miền Bắc 3/11/2023 
 • Xem Giá Cá Điêu Hồng khu vực Miền Bắc 3/11/2023: 50.000-51.000 đồng/kg
 • Bản tin thị trường Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc 3/11/2023 
 • Giá Thu Mua Cá Rô Phi Miền Bắc Hải Dương 3/11/2023 
 • Báo Giá Cá Trắm Cỏ khu vực phía Bắc ngày 3/11/2023: 53.000-55.000 đồng/kg
 • Biến động Giá Cá Chép tại Miền Bắc ngày 3/11/2023 
 • Cập nhật Giá Rô khu vực các tỉnh Bắc Bộ 3/11/2023 
 • Bảng Giá Cá Ếch Miền Bắc tổng hợp ngày 3/11/2023
 • Giá Ếch thịt tại Miền Bắc tuần qua dao động trong khoảng 40.000-41.000 đồng/kg
 • Cập nhật Giá Thủy Sản Miền Đông Nam Bộ

THEO DÕI TIN TỨC THỦY SẢN MIỀN BẮC


No comments:

Post a Comment

Popular Posts