Thursday, November 2, 2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản Long An hôm nay 02/11/2023

Thông tin Giá Thủy Sản LONG AN ✅ Giá cá trê vàng, giá cá tra thịt, cá tra giống, cá lóc, tôm thẻ, tôm sú, giá ếch thịt... Giá tham khảo các mặt hàng thủy sản chủ yếu của tỉnh Long An cập nhật 2/11/2023.

GIÁ THỦY SẢN LONG AN 2/11/2023

Giá Thủy Sản tại Long An hôm nay bao nhiêu?
  • Cập nhật Giá Thủy Sản Long An 2/11/2023 
  • Thị trường Giá Thủy Sản tại Long An 2/11/2023 
  • Giá Cá Tra thịt, Giá Cá Tra giống Tân Hưng Tân Thạnh dao động 27.000-28.000 đồng/kg (mẫu 30-25 con/kg)
  • Cập nhật Giá Trê Vàng thịt ở Long An 2/11/2023 từ 32.000-33.000 đồng/kg
  • Giá Ếch thịt 3-5 con/kg Long An ngày 2/11/2023 dao đông từ 41.000-43.000 đồng/kg
  • Giá thu mua Tôm Thẻ, Tôm Sú Long An 2/11/2023

GIÁ TÔM THÁNG 11/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts