Tuesday, February 27, 2024

Thị trường Giá Cá Ếch Lươn tại Miền Tây mới nhất 27/02/2024

27/2/2024 (ĐBSCL) Cập nhật Giá Cá Tra, Cá Kèo, Cá Lóc, Điêu Hồng, Cá Trê Vàng, Cá Rô Phi, Cá Thát Lát, Cá Rô Nuôi, Giá Lươn Thịt, Giá Ếch... khu vực Miền Tây Nam Bộ...

Giá Cá Ếch Miền Tây hôm nay biến động trái chiều...

CẬP NHẬT GIÁ CÁ TRA ĐBSCL

  • Giá Cá Tra Giống: Ngày 27/2/2024, giá cá tra giống tại các địa phương như Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp có sự biến động. Ở Long An, giá cá giống mẫu 30 con/kg dao động từ 37.000-40.000 đ/kg do sự tăng giá được thúc đẩy bởi hộ tư nhân gom ao lượng lớn và chênh lệch nhiệt độ, dịch bệnh gây hao hụt. Tại Tiền Giang, giá ổn định trong khoảng 35.000-37.000 đ/kg, có thể đạt 40.000 đ/kg cho mẫu nhỏ và ao lượng lớn. Ở Cần Thơ, giá ổn định ở mức 35.000-36.000 đ/kg, trong khi ở An Giang và Đồng Tháp, giá dao động từ 36.000-38.000 đ/kg với một số nơi có giá cao hơn do nguồn cung giống hạn chế.
  • Giá Cá Tra Nguyên Liệu: Tại các địa phương như Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp có sự ổn định và chững lại. Ở Cần Thơ, giá cá tra nguyên liệu trong size 900gr-1kg ổn định ở mức 29.000 đ/kg. Tại An Giang, giá cá tra nguyên liệu size từ 800gr-1,1 kg/con đạt 28.000-29.000 đ/kg, với các công ty tiến hành thu mua ao đã ký từ trước. Ở Đồng Tháp, giá cá tra nguyên liệu cũng ổn định, trong khoảng từ 28.000-29.000 đ/kg cho các size khác nhau, với các công ty lớn tiếp tục bắt cá nhà và giữ giá chào mua mới ổn định.

GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT MIỀN TÂY

Tham khảo Bảng Giá Cá Nước Ngọt Miền Tây hôm nay!


No comments:

Post a Comment

Popular Posts