Thursday, February 29, 2024

Giá Thủy Sản (Tôm, Cá, Ếch, Nghêu) Tiền Giang cập nhật 28/02/2024

Cập nhật Giá Thủy Sản khu vực tỉnh Tiền Giang hiện nay 28-29/2/2024
Giá Tôm Nghêu Cá Ếch Tiền Giang cuối tháng 2/2024

Giá Thủy Sản cập nhật thị trường giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá nghêu trắng Gò Công, giá cá tra Cái Bè và Cai Lậy, giá cá diêu hồng lồng bè, giá cá trê vàng, giá ếch thịt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang... 
  • Giá Thủy Sản Tiền Giang cập nhật ngày 28-29/02/2024
  • Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Tiền Giang ngày 28/02/2024
  • Giá Tôm Sú tại Tiền Giang hôm nay ngày 28-29/2/2024
  • Giá Nghêu tại Gò Công Tiền Giang hôm nay 29/2/2024
  • Cập nhật Giá Cá Tra thịt & giống Tiền Giang 28/2/2024
  • Giá Cá Điêu Hồng (600gram-1kg) Tiền Giang 29/2/2024
  • Giá Cá Trê Vàng, Ếch thịt Tiền Giang hôm nay 28/2/2024


No comments:

Post a Comment

Popular Posts