Thursday, February 29, 2024

Cập nhật Giá Thủy Sản Miền Bắc và Miền Nam cuối tháng 2/2024

Thị trường Giá Thủy Sản khu vực các tỉnh Miền Bắc và Miền Nam (Miền Tây, Miền Đông) những ngày cuối tháng 2/2024
Biến động Giá Thủy Sản 3 Miền hiện nay?

GIÁ THỦY SẢN MIỀN BẮC

Giá Cá Ếch khu vực Bắc Bộ.


Giá Tôm Miền Bắc hiện nay!


GIÁ CÁ ẾCH MIỀN ĐÔNG

Giá Cá Nước Ngọt, Cá Biển Nuôi Miền Đông Nam Bộ!GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT ĐBSCL

Giá Lươn Cá Ếch khu vực Miền Tây Nam Bộ...


Giá thu mua Tôm Thẻ kiểm kháng sinh tại Miền Tây hôm nay 29/2/2024


No comments:

Post a Comment

Popular Posts