Thursday, May 16, 2024

16/05/2024 🆕 Biến động Giá Thủy Sản khu vực các tỉnh Miền Trung & Tây Nguyên

Thị trường Giá Cá Nước Ngọt & Giá Ếch khu vực Miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Đà Nẵng) và Tây Nguyên (Cá Lồng Bè Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk...) cập nhật ngày 16/5/2024...

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt, Giá Ếch Thịt, Giá Cá Biển Miền Trung hôm nay!

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt & Giá Ếch Thịt Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng) và Tây Nguyên (Cá Lồng Bè Gia Lai, Kon Tum...). Cập nhật Giá Biển Nuôi khu vực Miền Trung (Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...). Bảng giá tham khảo giá cá điêu hồng, rô phi, cá lóc, cá trắm cỏ, giá cá chim, cá mú, cá bớp...


16/5/2024 ✅ Bảng Giá Cá Miền Trung & Tây Nguyên 🐠 Cập nhật Giá Cá Biển Nuôi, Giá Cá Nước Ngọt & Ếch!

GIÁ CÁ MIỀN BẮC | GIÁ CÁ MIỀN ĐÔNG | GIÁ CÁ MIỀN TÂY

No comments:

Post a Comment

Popular Posts