Thursday, September 21, 2023

Giá Thủy Sản tại tỉnh An Giang ngày 21/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản khu vực An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản ở An Giang cập nhật mới ngày 21/9/2023. Theo SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN GIANG

BẢNG GIÁ THỦY SẢN AN GIANG NGÀY 21/9/2023

Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

26.000 - 28.000

42.000 - 45.000


Lươn (loại 1)

kg

115.000 - 125.000

160.000 - 180.000

-5.000

Lươn (loại 2)

kg

90.000 - 100.000

150.000

Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 35.000

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

kg

160.000 - 170.000

230.000 - 240.000

Cá lóc nuôi

kg

40.000 - 45.000

60.000 - 65.000


Cá nàng hai

kg

90.000 - 92.000

-

+10.000

Cá điêu hồng

kg

39.000 - 40.000

50.000 - 55.000


Cá rô phi

kg

33.000 - 35.000

38.000 - 42.000


Cá linh non

kg

-

110.000 (cá đã làm sẵn)


Cá trê vàng

kg

36.000 - 37.000

-

+1.000

Cá chim trắng

kg

25.000

35.000 - 45.000


Cá he

kg

40.000

-


Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất tháng 09.2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts