Thursday, September 21, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 21/09/2023 (Miền Tây)

Cập nhật Giá Tôm Thẻ (Tôm Thẻ KKS Kiểm Kháng Sinh, Tôm Thẻ Oxi), Tôm Sú Oxy khu vực Miền Tây ngày 21/09/2023

Giá Tôm Thẻ và Tôm Sú 21/9/2023
Giá Tôm Thẻ Oxy, Tôm Sú Oxi Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau

Cập nhật Giá Tôm mới nhất tháng 9/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts