Thursday, February 29, 2024

Giá Thủy Sản (Cá, Ếch, Tôm) Long An cập nhật 29/02/2024

 Tra cứu Giá Thủy Sản hiện nay ở Long An ngày 29/2/2024. Giá Cá, Giá Ếch, Giá Tôm

Giá Cá Ếch Tôm hiện nay ở Long An ra sao?
  • Giá Cá Tra Long An 29/2/2024: Ở Tân Hưng, Tân Thạnh, giá cá giống mẫu 30 con/kg lượng khoảng 15 tấn được thương lái thu mua ở mức 36.000-37.000 đ/kg.
  • Cập nhật Giá Trê Vàng thịt ở Long An 28-29/2/2024
  • Giá Ếch thịt 3-5 con/kg Long An ngày 28-29/2/2024
  • Giá thu mua Tôm Thẻ, Tôm Sú ở Long An 29/2/2024

No comments:

Post a Comment

Popular Posts