Thursday, September 21, 2023

Giá Thủy Sản tại tỉnh An Giang ngày 21/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản khu vực An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản ở An Giang cập nhật mới ngày 21/9/2023. Theo SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN GIANG

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 21/09/2023 (Miền Tây)

Cập nhật Giá Tôm Thẻ (Tôm Thẻ KKS Kiểm Kháng Sinh, Tôm Thẻ Oxi), Tôm Sú Oxy khu vực Miền Tây ngày 21/09/2023

Giá Tôm Thẻ và Tôm Sú 21/9/2023

Thị trường Giá Thủy Sản Trà Vinh 21/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh ngày 21/9/2023.
Giá Thu Mua Thủy Sản ở Trà Vinh

BẢNG GIÁ THỦY SẢN TRÀ VINH 21/9/2023

  • Giá Thủy Sản Trà Vinh cập nhật ngày 21/9/2023 
  • Tổng hợp Giá Thủy Sản Trà Vinh ngày 21/9/2023 
  • Giá Tôm Thẻ Chân Trắng hôm nay ngày 21/9/2023 
  • Cập nhật Giá Tôm Sú Trà Vinh hôm nay 21/9/2023 
  • Giá Tôm Càng Xanh càng sào Trà Vinh 21/9/2023 
  • Cập nhật Giá Cua biển Trà Vinh hôm nay 21/9/2023 
  • Giá bán Nghêu, Sò Huyết Trà Vinh hôm nay 21/9/2023 
  • Thị trường Giá Cá Tra thịt, Giá Cá Lóc Trà Cú Trà Vinh 

TRA CỨU GIÁ THỦY SẢN THÁNG 9/2023

Wednesday, September 20, 2023

Thông tin Giá Thủy Sản Tiền Giang 20/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 🦐 Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú, Nghêu, Cá Tra, Điêu Hồng, Cá Trê Vàng... Giá các mặt hàng thủy sản tại Tiền Giang mới nhất ngày 20/9/2023.


Cập nhật Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú ngày 20/09/2023 (ĐBSCL)

Cập nhật Giá Tôm Thẻ (Tôm Thẻ KKS Kiểm Kháng Sinh, Tôm Thẻ Oxy), Tôm Sú Oxi khu vực Miền Tây ngày 20/09/2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu ngày 20/9/2023

Giá Cá Miền Đông 20/09/2023 (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước...)

Cập nhật Giá Cá, Giá Ếch hôm nay ngày 20/09/2023 tại khu vực các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ
Giá Cá Miền Đông Nam Bộ

Cập nhật Giá Thủy Sản Hậu Giang 20/09/2023

Thông tin thị trường Giá Thủy Sản tại Hậu Giang cập nhật ngày 20/9/2023!

Giá các mặt hàng thủy sản tại Hậu Giang cập nhật mới nhất tuần 2 tháng 9 năm 2023

Popular Posts