Showing posts with label Giá Cá. Show all posts
Showing posts with label Giá Cá. Show all posts

Wednesday, October 25, 2023

Tổng hợp Giá Cá Ếch mới nhất 25/10/2023 ✅ Giá Cá Tra, Cá Lóc, Cá Kèo, Thát Lát (Miền Tây)

Giá Thủy Sản cập nhật Giá Cá Giá Ếch Giá Lươn mới nhất hôm nay 25/10/2023 (ĐBSCL). Giá Cá Tra Giống tăng mạnh, Giá Ếch thịt cũng tăng nhẹ!

GIÁ TÔM MIỀN TÂY HÔM NAY

Monday, October 23, 2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt/giống 23/10/2023 (ĐBSCL)

Thị trường Giá Cá Tra Thịt và Giống 23/10/2023 khu vực Miền Tây (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang...) xu hướng tăng!


Saturday, October 21, 2023

Giá Thủy Sản tại Đồng Tháp 21/10/2023

Cập nhật Giá Nguyên Liệu Thủy Sản ĐỒNG THÁP ✅ Giá Thủy Sản tại Đồng Tháp: cá tra thịt, cá tra giống, cá điêu hồng, cá lóc, cá sặc rằn, cá thát lát, cá trê vàng, cá rô phi, cá he, tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh, lươn thịt, ếch thịt... Bảng giá chỉ để tham khảo, chúc quý bà con ngày mới tốt lành...
Giá Thủy Sản ở Đồng Tháp ngày hôm nay bao nhiêu?

Friday, October 20, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản tại Tiền Giang 20/10/2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 🦐 Giá Cá Tra, Tôm Thẻ, Tôm Sú, Nghêu, Điêu Hồng, Cá Trê Vàng, Giá Ếch... Giá các mặt hàng thủy sản tại Tiền Giang mới nhất ngày 20/10/2023.


Tổng hợp Giá Thủy Sản Vĩnh Long 20/10/2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản VĨNH LONG 🦐 Giá Cá Chép, Cá Tra, Trê Lai, Cá Lóc, Tôm Càng Xanh, Lươn... Giá các sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh Vĩnh Long tham khảo hôm nay 20/10/2023.
Bảng Giá Thủy Sản tại Vĩnh Long hôm nay!

Wednesday, October 18, 2023

Giá Thủy Sản tại Trà Vinh hôm nay 18/10/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua Thịt, Cua Biển, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 18/10/2023.
Giá Thủy Sản khu vực Trà Vinh hôm nay bao nhiêu?

Giá Cá Chẽm hôm nay 18/10/2023 (Miền Tây)

Giá Thủy Sản cập nhật Giá Cá Chẽm hiện nay 18/10/2023 tại ĐBSCL: Sóc Trăng, Bạc Liêu...

Thu hoạch Cá Chẽm ở Sóc Trăng

Giá Cá He hôm nay 18/10/2023 (Miền Tây)

Giá Thủy Sản cập nhật Giá Cá He hôm nay 18/10/2023 tại ĐBSCL: Đồng Tháp, An Giang...

Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn 18/10/2023 (ĐBSCL)

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt (Cá, Ếch, Lươn) khu vực Miền Tây hôm nay 18/10/2023. Thị trường các tỉnh khu vực ĐBSCL: Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp...

Bảng Giá Cá Ếch Lươn hôm nay bao nhiêu?

Tuesday, October 17, 2023

Giá Cá Ếch Miền Đông Nam Bộ 17/10/2023

Cập nhật Giá Cá Ếch hôm nay ngày 17/10/2023 tại khu vực các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An...)

Giá Thủy Sản khu vực Long An 17/10/2023

Thông tin Giá Thủy Sản LONG AN ✅ Giá cá tra thịt, cá tra giống, cá trê vàng, cá lóc, tôm thẻ, tôm sú, ếch thịt... Giá tham khảo các mặt hàng thủy sản chủ yếu ở Long An cập nhật ngày 17/10/2023.

Cập nhật Giá Thủy Sản ở Bến Tre 17/10/2023

Thông tin Giá Thủy Sản khu vực Bến Tre cập nhật hôm nay!

Giá tham khảo các mặt hàng thủy sản nuôi tại Bến Tre cập nhật ngày 17/10/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Cà Mau 17/10/2023

Giá Thủy Sản cập nhật thông tin thị trường các mặt hàng thủy sản (tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng rừng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày hôm nay!

Cập nhật Giá Cá Tra giống 17/10/2023 (Miền Tây)

Thị trường Giá Cá Tra Giống 17/10/2023 khu vực ĐBSCL (Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Long An, Tiền Giang...) tiếp tục giảm!

Monday, October 16, 2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt/giống 16/10/2023 (ĐBSCL)

Thị trường Giá Cá Tra Thịt/Giống hôm nay 16/10/2023 ở khu vực Miền Tây (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang...) có xu hướng giảm!

Giá Thủy Sản An Giang ngày 16/10/2023

Thị trường Giá Thủy Sản ở tỉnh An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản ở An Giang cập nhật ngày 16/10/2023. Theo SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN GIANG

Saturday, October 14, 2023

Giá Nguyên Liệu Thủy Sản Đồng Tháp 14/10/2023

Thị trường Giá Thủy Sản ĐỒNG THÁP ✅ Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp: cá tra thịt, cá tra giống, cá điêu hồng, cá lóc, cá sặc rằn, cá thát lát, tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh, lươn thịt, ếch thịt... Bảng giá chỉ để tham khảo, chúc quý bà con ngày mới tốt lành...
Giá Thủy Sản ở Đồng Tháp hôm nay bao nhiêu?

Thị trường Giá Cá Nước Ngọt 14/10/2023 (Miền Tây)

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt (Cá, Ếch, Lươn) khu vực Miền Tây hôm nay 14/10/2023. Thị trường các tỉnh khu vực ĐBSCL: Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp...

Bảng Giá Cá Ếch hôm nay bao nhiêu?

Friday, October 13, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Long An 13/10/2023

Thông tin Giá Thủy Sản LONG AN ✅ Giá cá tra thịt, cá tra giống, cá trê vàng, cá lóc, tôm thẻ, tôm sú, ếch thịt... Giá tham khảo các mặt hàng thủy sản chủ yếu ở Long An cập nhật ngày 13/10/2023.
Thị trường Giá Thủy Sản tại Long An hôm nay?

Thursday, October 12, 2023

Popular Posts